Ekerhovd bedehus

Barne- og ungdomsarbeid

Om bedehuset

Ekerhovd bedehus er bedehus for bygdene Ekerhovd, Lie og Liaskjæret.

Det vart bygd i 1914 og har sidan den gong vore lokale for møte, basarar, barne- og ungdomsarbeid og mange tilstellingar.

Men den som drikk av det vatnet eg vil gje han, skal aldri meir tyrsta.
 Det vatnet eg vil gje han, vert i han ei kjelde med vatn som vell fram og gjev evig liv. Joh. 4,14

T 18-20 er ein klubb for born som går i
4.-10. klasse.

Neste møte:

Det er skrive ei historiebok til
100-årsjubileet i 2014. Denne kan ein få kjøpt ved å ta kontakt med ein i styret.

Onsdag 20.03. kl 19.00 NMS Misjonen sin dag. Talar:
Alvhild Vassel Eide

aaaaaaaaaaaaiii