Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibeltimar ved P7

Torsdag 24. januar  kl. 19.00    Nesse bedehus
Torsdag 21. februar  kl 19.00    Ågotnes bedehus
Torsdag 21. mars kl 19.00       Turøy bedehus
Torsdag 25. april kl 19.00        Sekkingstad bedehus
Torsdag 23. mai kl 19.00         Angeltveit bedehus

Møteoversyn 2019

Tysdag 22.01. kl 19.00 NLM Talar: Odd Eivind Stensland
Torsdag 14.02. kl 19.00 NLM Talar: Kristian Gangstø

Føremiddagstreff med mykje song og musikk,
ved Bente og Mathias Lie
onsdag 16.01. kl 12-14
Føremiddagstreff med mykje song og musikk,
ved Bente og Mathias Lie
onsdag 16.01. kl 12-14
onsdag 27.02. kl 12-14
onsdag 10.04. kl 12-14

aaaaaaaaaaaaiii