Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibeltimar ved P7 torsdagar kl 19.00

Møta denne våren er avlyste.

Møteoversyn 2020
aaaaaaaaaaaaiii