Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Møteoversyn 2018

Onsdag 17.10. kl 19.00 Israelsmisjonen. Talar: Idar Simonsen
Laurdag 10.11. kl 16.00 Liaskjærbasaren.
Andakt: Alvhild Vassel Eide
Ondag 14.11 kl 19.00 ImF. Talar: Magnar Ådlandsvik
Torsdag 06.12. kl 19.00 Felles bibeltime v/P7

Hyggjestund med mykje song og musikk, ved Bente og Mathias Lie, og noko å bita i.
Onsdag 24.10. kl 12-14
Onsdag 05.12. kl 19-21 Joleavslutning

Felles bibeltimar ved P7

Torsdag 11.10. kl 19.00 Solsvik
Torsdag 01.11. kl 19.00 Ågotnes
Torsdag 06.12. kl 19.00 Ekerhovd

aaaaaaaaaaaaiii