Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibelkveldar ved Johnn Hardang torsdagar kl 19.00

Torsdag 9. september Turøy bedehus Song: Lilly og Trygve Tofting
Torsdag 7. oktober Algrøy bedehus
Torsdag 4. november Sekkingstad bedehus
Torsdag 2. desember Ågotnes bedeus
Møteoversyn 2021
Føremiddagstreff kl 12-14 fylgjande dagar:
Torsdag 16. september
Torsdag 14. oktober
Torsdag 18. november
Torsdag 9. desember
Bøn- og delekveld med song kl 19.00 fylgjande dagar:
Onsdag 8. september
Onsdag 6. oktober
Onsdag 10. november
Onsdag 1. desember

Møte
NLM Torsdag 11. november kl 19.00 Talar: Kristian Gangstø
NLM Måndag 22. november kl 19.00 Talar: Odd Eivind Stensland

ImF Midthordland har årsmøte på Fjell-ly laurdag 14. august og det er Fjell-ly-dagen sundag 15. august
aaaaaaaaaaaaiii