Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Møteoversyn 2018

Onsdag 21. Mars kl 19.00 Møte ved Midthordland indremisjon
Talar: Magnar Ådlandsvik

Felles bibeltimar ved P7

Torsdag 22. februar kl 19.00 Nese bedehus
Torsdag 22. mars kl 19.00 Sekkingstad bedehus
Torsdag 19. april kl 19.00 Turøy bedehus
Torsdag 31. mai kl 19.00 Angeltveit bedehus
aaaaaaaaaaaaiii