Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibeltimar ved P7

Torsdag 10. oktober kl 19.00           Syltøy bedehus
Torsdag 7. november kl 19.00          Solsvik bedehus
Torsdag 5. desember kl 19.00         Ekerhovd bedehus

Møteoversyn 2019

Onsdag 9. oktober kl. 19.00: ImF Midthordland,
Talar:Magnar Ådlandsvik
Onsdag 30. oktober kl. 19.00: NLM, Talar: Kristian Gangstø
Onsdag 13. november. kl. 19.00: ImF Midthordland,
Talar: Magnar Ådlandsvik 
 
Laurdag 9. november kl 16:00 Liaskjerbasaren
Onsdag 27. nov. kl. 19.00:NLM, Talar: Odd Eivind Stensland
T
orsdag 5. desember kl 19.00 Felles bibeltime ved P7

Føremiddagstreff med mykje song og musikk,
ved Bente og Mathias Lie
onsdag 23.10. kl 12-14
onsdag 04.12. kl 12-14 "Vi syng jula inn"

aaaaaaaaaaaaiii