Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibeltimar ved P7 torsdagar kl 19.00

26. mars Turøy bedehus
23. april Sekkingstad bedehus
28. mai (Møtestad kjem seinare)

Onsdag 4. mars kl 19.00: NLM
Talar: Odd Eivind Stensland
Torsdag 12. mars kl 19.00: Misjonsmøte ved NMS
Talar: Alvhild Vassel Eide
Onsdag 18. mars kl. 19
.00: Imf Midthordland
,
Talar: Magnar Ådlandsvik

Føremiddagstreff kl 12-14 med Bente og Mathias Lie
Onsdag 26. februar
Onsdag 8. april 
 
Møteoversyn 2020
aaaaaaaaaaaaiii