Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibeltimar ved P7

Torsdag 5. september kl 19.00        Algrøy bedehus
Torsdag 10. oktober kl 19.00           Syltøy bedehus
Torsdag 7. november kl 19.00          Solsvik bedehus
Torsdag 5. desember kl 19.00         Ekerhovd bedehus

Møteoversyn 2019

Laurdag 24. august kl 18.00.
Årsmøte i Fjell fellesforening NMS. Talar: Maria Tveten.

Laurdag 14. september kl 16.00 Bedehusbasaren.
Stor mobilisering for nytt tak på bedehuset.
Laurdag 9. november kl 16.00 Liaskjærbasaren

Felles bibeltime ved P7
Torsdag 5. desember kl 19.00

Føremiddagstreff med mykje song og musikk,
ved Bente og Mathias Lie
onsdag 11.09. kl 12-14
onsdag 23.10. kl 12-14
onsdag 04.12. kl 12-14 "Vi syng jula inn"

aaaaaaaaaaaaiii