Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibelkveldar Bedehuskanalen
ved Johnn Hardang, torsdagar kl 19.00

Torsdag 3. november kl 19:00. Algrøy bedehus
Torsdag 1. desember kl 19:00. Fjell-ly 
Møteoversyn 2022
Møte tysdag 29. november kl 19.00 ImF Midthordland. Talar Kurt Urhaug.
Julefest laurdag 10. desember kl 16.00 Talar: Malvin Ommedal, NLM.

Føremiddagstreff kl 12-14 fylgjande dagar:
Laurdag 10. desember kl 1600 Julefest

Bøn- og delekveld med song kl 19.00 fylgjande dagar:
Onsdag 7. desember

 
aaaaaaaaaaaaiii