Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Møteoversyn 2018

Bedehusbasar Laurdag 08.09. kl 16.00

Hyggjestund med mykje song og musikk, ved Bente og Mathias Lie, og noko å bita i.
Onsdag 12.09. kl 12-14
Onsdag 24.10. kl 12-14
Onsdag 05.12. kl 19-21 Joleavslutning

Felles bibeltimar ved P7

aaaaaaaaaaaaiii