Ekerhovd bedehus

Kjekt å vita

Bedehuset har eigen parkeringsplass.

Det er tilgjengeleg for rullestolbrukarar og det er teleslynge i møtelokalet.
 

Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos for min stig. Salme 119,105

Felles bibelkveldar ved Johnn Hardang torsdagar kl 19.00

Torsdag 22. april Fjell-ly
Torsdag 20. mai Syltøy bedehus
Møteoversyn 2021
Føremiddagstreff kl 12-14 fylgjande dagar:
AVLYST Torsdag 15. april
Sotra Indremisjon har årsmøte sundag 21. mars og sumarmøte laurdag 12. juni. Meir informasjon kjem seinare.
aaaaaaaaaaaaiii