Ekerhovd bedehus

T 18-20

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. Salme 119,9

Møtedatoar for T 18-20

T 18-20 er ein klubb for born som går i
4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20
på Bedehuset.

2018

16. oktober
20. november Bowling på Fjell-ly. Møt ved
Bedehuset kl 18.00 som vanleg
11. desember

2019

15. januar
19. februar
29. mars
9. april

aaaaaaaaaaaaiii