Ekerhovd bedehus

Barne- og ungdomsarbeid

Om bedehuset

Ekerhovd bedehus er bedehus for bygdene Ekerhovd, Lie og Liaskjæret.

Det vart bygd i 1914 og har sidan den gong vore lokale for møte, basarar, barne- og ungdomsarbeid og mange tilstellingar.

Men den som drikk av det vatnet eg vil gje han, skal aldri meir tyrsta.
 Det vatnet eg vil gje han, vert i han ei kjelde med vatn som vell fram og gjev evig liv. Joh. 4,14

T 18-20 er ein klubb for born som går i
4.-10. klasse.

Det skjer på Bedehuset:

Vi har fått inn ca halvparten av kostnaden til ny sørvegg så vi er glade om du vil støtta bedehuset". Informasjon om korleis du kan gjera dette finn du HER.  

Bøn- og delekveld med song kl 19.00
Onsdag 8. september

Føremiddagstreff kl 12-14
Torsdag 16. september

T 18-20
21. september

aaaaaaaaaaaaiii