Ekerhovd bedehus

Barne- og ungdomsarbeid

Om bedehuset

Ekerhovd bedehus er bedehus for bygdene Ekerhovd, Lie og Liaskjæret.

Det vart bygd i 1914 og har sidan den gong vore lokale for møte, basarar, barne- og ungdomsarbeid og mange tilstellingar.

Men den som drikk av det vatnet eg vil gje han, skal aldri meir tyrsta.
 Det vatnet eg vil gje han, vert i han ei kjelde med vatn som vell fram og gjev evig liv. Joh. 4,14

T 18-20 er ein klubb for born som går i
4.-10. klasse.

Det skjer på Bedehuset:

Vi har fått inn ca halvparten av kostnaden til ny sørvegg så vi er glade om du vil støtta bedehuset". Informasjon om korleis du kan gjera dette finn du HER.  

ALLE MØTE I MARS OG APRIL ER AVLYSTE
GRUNNA DEI NASJONALE
SMITTEVERNTILTAKA.

aaaaaaaaaaaaiii