Komande aktivitetar


Hausten 2023

Desember
Onsdag 6. kl. 18.00-19.00: Bøn- og delekveld m/sang.
Onsdag 13. kl. 12-14: Føremiddagstreff - juleavslutning.


Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Torsdag 7. desember kl. 19.00: Ågotnes bedehus, undervisning ved Johnn Hardang 

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben er open desse datoane:

Tysdag 12. desember - Juleavslutning
_____________

Tysdag 16. januar
Tysdag 20. februar
Tysdag 19. mars
Tysdag 16. april
Tysdag 28. mai Kanotur på Storavatnet vest for Kolltveittunnelen. Møt opp kl. 18.00 vest for rundkøyringa.

Vi vil også tipsa om leiarane på Fjell-ly. Informasjon finn du HER.

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 97 98 58 88