Komande aktivitetar


2024

Hausten
Datoar for hausten kjem. God sumar!

Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Datoar for hausten kjem.

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben er open desse datoane:

Datoar for hausten kjem.

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 97 98 58 88