Komande aktivitetar


Mars
Onsdag 22. mars kl 19.00 Møte. Talar: Odd Eivind Stensland, NLM

April
Onsdag 12. april kl 18.00 Bøn- og delekveld med song
Torsdag 13. april kl 19.00 Årsmøte i Ekerhovd indremisjon
Onsdag 19. april kl 12-14 Føremiddagstreff
Torsdag 20.april kl 19.00 Felles bibelkveld ved John Hardang
Måndag 24. april kl 19.00 Misjonskveld ved NMS

Juni
Onsdag 7. juni kl 12-14 Føremiddagstreff


Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Torsdag 23. mars kl 19.00 på Nesse bedehus
Torsdag 20. april kl 19.00 på Ekerhovd bedehus
Torsdag 25. mai kl 19.00 på Solsvik bedehus

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben er open desse datoane:

21. mars
18. april
22. eller 23.mai (Sommaravslutning med kanotur)

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 954 91 006