Komande aktivitetar


2024


SEPTEMBER
Torsdag 12. kl. 19.00: Bøn og delekveld med song
Onsdag 18. kl. 12.00 - 14.00: Føremiddagstreff

Laurdag 21. - sundag 29:
FJELL KYRKJE 150 ÅR - JUBILEUMSVEKE, klikk for å sjå heile programmet!

OKTOBER
Laurdag 5. kl.15.00: Årets bedehusbasar
Tysdag 15. kl.19.00: Møte ved Odd Eivind Stensland, NLM

NOVEMBER
Tysdag 12. kl. 19.00: Møte ved Kristian Gangstø, NLM
Torsdag 14. kl. 19.00: Bøn og delekveld med song
Onsdag 20. kl. 12.00 - 14.00: Føremiddagstreff

DESEMBER
Onsdag 4. kl. 12.00-14.00: Føremiddagstreff med juleavslutning

Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Torsdag 5. september kl. 19.00: Turøy bedehus
Torsdag 10. oktober kl. 19.00: Algrøy bedehus
Torsdag 7. november kl. 19.00: Sekkingstad bedehus
Torsdag 5. desember kl. 19.00: Ågotnes bedehus

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben har teke ein pause etter 21 års drift, men vi vonar det kjem til born og leiarar som gjer at vi kan starta opp att.

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 97 98 58 88