Komande aktivitetar


2024
Måndag 18. mars kl 19:00 ÅRSMØTE. Årsmøtesaker, andakt, bevertning.

Mars
Torsdag 7. mars kl 19:00 Møte ved NLM. Talar: Steinar Dimmen
Torsdag 14. mars kl 19:00 Bøn- og delekveld med song.
Måndag 18. mars kl 19:00 ÅRSMØTE. Årsmøtesaker, andakt, bevertning.
Onsdag 20. mars kl 12-14 Føremiddagstreff med song.

April
Torsdag 4. april kl 19:00 Misjonen sin dag ved NMS.
Torsdag 11. april kl 12-14 Føremiddagstreff (NB! Ny dato)
Torsdag 25. april k 19:00 Felles bibelkveld ved John Hardang og Bedehuskanalen

Juni
Torsdag 6. juni kl 19:00 Bøn- og delekveld med song.
Onsdag 12. juni kl 12-14 Føremiddagstreff

Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Torsdag 21. mars kl 19:00 Syltøy bedehus
Torsdag 25. april kl 19:00 Ekerhovd bedehus
Torsdag 23. mai kl 19:00 Solsvik bedehus

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben er open desse datoane:

Tysdag 19. mars
Tysdag 16. april
Tysdag 28. mai Kanotur på Storavatnet vest for Kolltveittunnelen. Møt opp kl. 18.00 vest for rundkøyringa. (Må kanhende flyttast grunna vegarbeid.)

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 97 98 58 88