Komande aktivitetar


Hausten 2023

Oktober
Torsdag 26. kl. 19.00: Møte. Talar: Kristian Gangstø, NLM.

November
Torsdag 2. kl. 19.00: Møte. Talar: Hans Kåre Algrøy, ImF Midhordland.
Torsdag 9. kl. 18.00-19.00: Bøn- og delekveld m/sang.
Laurdag 11. kl. 16.00: Bedehusbasaren, andakt ved Andreas Emmerhoff-Sæther, ImF Midthordland.
Onsdag 15. kl 12-14: Føremiddagstreff.
Onsdag 22. kl. 19.00: Møte. Talar: Odd Eivind Stensland, NLM.

Desember
Onsdag 6. kl. 18.00-19.00: Bøn- og delekveld m/sang.
Onsdag 13. kl. 12-14: Føremiddagstreff - juleavslutning.


Bibelkveldar


Johnn Hardang og Bedhuskanalen har felles bibelkveldar desse dagane:
 
Torsdag 19. oktober kl. 19.00: Algrøy bedehus, undervisning ved Kurt Urhaug
Torsdag 16. november kl. 19.00: Turøy bedehus, undervisning ved Johnn Hardang
Torsdag 7. desember kl. 19.00: Ågotnes bedehus, undervisning ved Johnn Hardang 

T 18-20


T 18-20 er ein klubb for born som går i 4.-10. klasse.
Den har møta sine tysdagar kl 18-20 på Bedehuset. 
Her er det sal av mat, spel, biljard og ein andakt.

Klubben er open desse datoane:

Tysdag 17. oktober
Tysdag 21. november - Bowling på Fjell-ly (møt ved Bedehuset kl 18.00)
Tysdag 12. desember - Juleavslutning

Tysdag 16. januar
Tysdag 20. februar
Tysdag 19. mars
Tysdag 16. april
Tysdag 28. mai Kanotur på Storavatnet vest for Kolltveittunnelen. Møt opp kl. 18.00 vest for rundkøyringa.

Vi vil også tipsa om leiarane på Fjell-ly. Informasjon finn du HER.

Placeholder Picture

Korleis skal ein ungdom halda sin stig rein? Når han held seg til dine ord. 

— Salme 119,9


Placeholder Picture

Kontaktinformasjon


Dersom du ynskjer å halda eit møte på bedehuset kan du ringja formannen
Jan Helge Lie
Telefon 97 98 58 88